Tôi nghĩ về BTC ETH lúc này

Liệu các mốc của ETH có thể đổ về các vùng rất sâu… Sâu hơn nữa?
💟. Trong nhóm chát loạn quá.
1.Nó chuyên btc lên san qua trời
2. Nó là ai cơ chứ
3. Sự bơm thổi và oánh tụt có tổ chức bắt đầu nó nó lại nói xấu : ” BTC is the Greatest Scam … wao “
4. Mỗi lần bơm hay thổi thế này — Diễn biến tiếp theo vài ngày đỏ quạch là biết rồi đó
5. Tin ra của Paypal 2 lần rồi đó . Lần 1 tụt quần đến gối … lần 2 chắc đến mắt cá chân quá… Đó làm gì thì làm đi quần sắp tụt bung cúc đã … Nhìn ảnh?
6. #FUD Coming
Bitcoin Price Dumps as Two Mining Pools’ Daily BTC Outflows Hit $68M ⚠️
HaoBTC & Poolin Shift Over 7,000 BTC for selling Tin tức cứ ra như vậy bảo sao … Bà mẹ nó nhiều lúc thích canh mua trữ cơ … Nhưng giờ chỉ canh bán ETH và BTC đang cho vùng phá ra mức cản cứng để tụt về với mong đợi sớm hơn đó là xả con EOS và ETH
7. 1,200 #BTC (11,195,391 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
Details – Quá ghê lại tiếp tục
8. Theo tin tức bọn xả nữa là Chưa kể bọn plus token nó ma xả 400tr eth thì chỉ có tèo.. 789,534 #ETH (187,847,558 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet:cold_sweat:
9. Chung tôi đánh giá Lân nay no xả eos và eth …
Trên đây là 9 điểm từ phân tích kỹ thuật đến tin tức
Đón chờ lần này với
ETH sập
EOS sập kinh hồn
BTC thập — à sập
1. Giải pháp copy http://copytrade.com.vn cho tài khoản nhỏ
2. Giải pháp quỹ ủy thác http://jfx.com.vn
3. các tài khoản lớn nên vào quỹ jfx cùng david http://jfx.asia
https://nguyenquanghoc.vn/brenna/

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *