Kinh cầu khỏi bệnh – kinh y dược – kinh khỏi bệnh – kinh khỏe

Bản gốc

Kinh cầu khỏe bệnh – Ông tổ ngành Y dược – Một bài tụng hay

Ta bắt đầu … bài Kinh

Con nam mô a di đà phật. x3

– Con lạy chín phương trời,

mười phương Chư Phật,

Chư Phật mười phương.

– Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ

tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Con xin kính lạy Đức Thiên Thu thiên nhãn – Tầm thanh

Cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan thế âm bồ tát

Con xin kính lạy ngôi đền huyền thoại nơi tổ nghề Y dược cổ kim hình thành

các ngài trì trú mọi phương

đông tây y kết hợp

giữa phương đông huyền diệu

hay phương tây hài hòa

Nơi đông tây y kết hợp,nơi ngài ngự trị gia cố chấp sách cứu người

Con xin lậy cụ tổ nghề:

TUỆ TĨNH

LÊ HỮU TRÁC

 

Con tên là:

Địa chỉ:

Sinh năm:

 

Con đọc bài kinh này chấp pháp Cho bản thân và người chữa

cho tín chủ con gặp

Được điều linh ứng và khỏi bệnh

Xin các ngài linh thiêng giáng thế thụ cảm được tấm lòng

để con tiêu tan mọi bệnh tật đau đớn. TRÌ TRÚ QUYẾT TÂM

Con nguyện phải :

Tập trung cao độ

Nguyện ý nguyện thành

Thông tâm tư pháp

Tin tưởng hành thông

Nhập vào thuốc tốt

Đả thông kinh mạch

Hợp ý hợp người

Tin tưởng nguyện cao

Trung thành đẩy bệnh

Tiêu tan cơn đau

Bài trừ gió độc

Đi đường chuẩn lối

Bước đúng chính đạo

Hồn ta tin tưởng

Chắp mối duyên lành

Gặp đúng thuốc tốt

Bện cày thuyên giảm

Thầy tốt nghệp lành

Người bệnh tâm an

Nghiêm túc kiêng khem

Cả bệnh cùng biến

Người chữa an tâm

Người bệnh quy tắc

Đả thông tư tưởng

Lạc quan hết mình

Tự tin ăn ngủ

Bệnh giảm thấy được

Ai ai cũng vui

Do con còn:

Nhân duyên chưa hết

Sớm được nhẹ nhàng

Bệnh tật tiêu trừ

Thân tâm an lạc

Chí thành bái đảo

Tam bảo chứng minh

Thương xót hữu tình

Rủ lòng cứu hộ

Thành tâm bái thỉnh

 

Xin lời chỉ giáo:

Chỉ con đường đúng

Tránh con đường sai

Y học chữa khỏi

Mong bệnh chữa lành /

Con thành tâm kính cầu . Nam mô a di đà phật ( 3 lần )

 

 

Xem thêm bản gốc

Kinh cầu khỏe bệnh – Ông tổ ngành Y dược – Một bài tụng hay

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *