Hiển thị 2 kết quả

Bài học tìm kiếm khách hàng – Tâm lý khách hàng

Bạn là một nhân viên tích cực trong quỹ ZEN FX hãy đọc kỹ / đọc hết để tìm đc bản ngã tìm kiếm khách hàng – trong tư duy tìm kiếm khách hàng trước đây việc marketing PR dựa trên các yếu tố về 7 P trong các vấn đề sản phẩm/ giá / …